Preuzimanja

eCarPos - Carinsko posredovanje

Naziv programa Izmjena Datum
eCarpos – program špedicije (ver. 3.33.30) eCarpos_izmjene 20.01.2022
Faktura – Faktura špedicije samo direktno

Intrastat

Naziv programa Izmjena Datum
INTRASTAT – izmjene programa (ver. 3.32.93) intrastat_izmjene 20.01.2022

Naziv programa Izmjena Datum
INTRASTAT – izmjene programa (ver. 3.32.91) intrastat_izmjene 31.12.2021

Carinsko skladište

Naziv programa Izmjena Datum
CSD – carinsko skladište "D" samo direktno
SSD – Opskrba brodova – skladište "D"
CST – Trošarinsko skladište samo direktno
CSA – Carinsko skladište "A" samo direktno

PDF Digitalni Potpis

Naziv programa Izmjena Datum
PDF Digitalni Potpis preuzimanje

Programi za podršku preko interneta

Naziv programa
TeamViewer
Supremo