Preuzimanja

eCarPos - Carinsko posredovanje

Naziv programa Izmjena Datum
eCarpos – program špedicije (ver. 3.32.86) eCarpos_izmjene 22.11.2021
Faktura – Faktura špedicije samo direktno

Intrastat

Naziv programa Izmjena Datum
INTRASTAT – izmjene programa (ver. 3.32.83) intrastat_izmjene 22.11.2021

Naziv programa Izmjena Datum
INTRASTAT – izmjene programa (ver. 3.32.83) intrastat_izmjene 22.11.2021

Carinsko skladište

Naziv programa Izmjena Datum
CSD – carinsko skladište "D" samo direktno
SSD – Opskrba brodova – skladište "D"
CST – Trošarinsko skladište samo direktno
CSA – Carinsko skladište "A" samo direktno

PDF Digitalni Potpis

Naziv programa Izmjena Datum
PDF Digitalni Potpis preuzimanje

Programi za podršku preko interneta

Naziv programa
TeamViewer
Supremo