G2B - automatsko preuzimanje poruka

Uz dosadašnje načine preuzimanja novih poruka sa G2b servisa na zahtjev, sada je moguće i automatsko preuzimanje svih poruka u vremenskim razmacima od 5 minuta., bez ikakve intervencije