NCTS nova ISO šifra za Srbiju

NCTS promjena ISO šifre geonomenklature za Srbiju u NCTS provoznom postupku, umjesto XS sada se koristi RS.
A da ne bude sve jednostavno, svi ostali postupci i dalje koriste šifru XS. Za sada u šifarniku i dalje ostaje šifra XS, 
a program će sam mijenjati u RS tamo gdje već treba.

– Makedonija u sustavu NCTS provoza, šifarnik carinskih ispostava dopunjen sa Makedonijom

Tags: , ,